อบรมสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี วัสดุที่ใช้ทำและการอบรมสารเคมี

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการสารเคมี จำเป็นอย่างมากที่ต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลต่างๆ และควรได้รับการอบรมสารเคมีเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ จนนำมาสู่ความปลอดภัยในการทำงาน ชุดป้องกันสารเคมี ผลิตจากวัสดุอะไรและการอบรมสารเคมี อบรมอะไรบ้าง เรามีสาระดีๆ มาบอกต่อ

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี คือ ชุดที่ใช้สวมใส่โดยออกแบบมาเพื่อป้องกันร่างกายไม่ให้สัมผัสกับสารเคมี ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารเคมี เพราะอาจส่งผลที่รุนแรงได้ ชุดป้องกันสารเคมีปัจจุบันมีหลายประเภท วัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือการออกแบบมีความแตกต่างกันออกไป

วัสดุที่ใช้ผลิตชุดป้องกันสารเคมี

ก่อนจะไปดูว่าการอบรมสารเคมี ต้องอบรมอะไรบ้าง เรามาดูกันว่าชุดป้องกันสารเคมีผลิตจากวัสดุอะไรเป็นส่วนใหญ่ จะได้เกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

 • ยางบิวทิล มีคุณสมบัติทนต่อการซึมผ่านของสารเคมีได้สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับสารเคมีแอสเทอร์และคีโตน
 • ยางพอลีคลอโรพรีน ยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติแข็งแรง ต้านทานการติดไฟ ทนต่อสภาพอากาศ น้ำมัน เหมาะใช้สำหรับงานสารเคมีที่เป็นกรด ด่างและสารกัดกร่อนในบางชนิด
 • ไนไตรล์ ช่วยในการปกป้องน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จารบี กรด รวมถึงสารกัดกร่อนในบางชนิด
 • โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการซึมผ่านก๊าสได้สูง ทนต่อตัวทำละลายอะโรมาติกและคลอรีนได้ยอดเยี่ยม
 • Silver Shield เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกันสารเคมีได้ยอดเยี่ยม ใช้วัสดุทับซ้อนกันถึง 5 ชั้น มีความบางเพียงแค่ 2.7 มิลเท่านั้น ป้องกันสารประเภทอินทรีย์ได้ถึง 90%
 • Viton ยางที่มีประสิทธิภาพสูง ทนต่อความร้อนได้ดี ทนทานต่อสารเคมีได้ยอดเยี่ยม ทนต่อตัวทำละลายอะโรมาติกและคลอรีนได้  

การอบรมสารเคมี

อบรมสารเคมี มีความสำคัญอย่างมาก นายจ้างควรส่งลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม โดยหลักๆ ประกอบไปด้วย

 • การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 • การใช้อุปกรณ์ PPE
 • ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย SDS
 • การจัดเก็บสารเคมีอันตรายให้ได้มาตรฐาน
 • กฎหมายและมาตรฐานสารเคมีในประเทศไทย
 • ฝึกสวมใส่ชุดกันสารเคมี
 • จำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล
 • ฝึกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานเกิดความประมาท รวมถึงขาดความรู้และความเข้าใจ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ชุดป้องกันสารเคมี ที่นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เลือกสวมใส่ให้เหมาะสมและเลือกชุดป้องกันสารเคมีที่ได้มาตรฐาน สำหรับการอบรมสารเคมี นายจ้างสามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมกับสถาบันต่างๆ ได้ เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง