อบรมเครน

อบรมเครนเหมาะกับใคร สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรไหนบ้าง

การอบรมเครนเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับเครนนั้น อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ เรามาพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอันตรายทำให้เกิดการเสียชีวิตเลยทีเดียว การอบรมเครนเหมาะกับใครและองค์กรใดบ้าง มีหลักสูตรอย่างไร เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน รวมถึงความสำคัญในการอบรมเครนด้วยเช่นเดียวกัน

อบรมเครนหรือปั้นจั่นเหมาะกับใครเหมาะกับองค์กรไหนบ้าง

การอบรมเครนหรือปั้นจั่น หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครนเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขึ้นได้เสมอ ดังนั้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจไม่คาดคิดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

อบรมเครนมีความสำคัญอย่างไร

เครนหรือปั้นจั่นนั้นเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก นิยมใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หน้าที่คือใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยใช้รอกหรือเสาตรงเป็นหลัก พนักงานจะต้องมีการอบรมเครนก่อนเริ่มใช้งานทุกคนเนื่องจากเครนเป็นเครื่องจักรที่มีอันตรายมีขนาดใหญ่มักใช้ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตันเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักส่งผลเสียเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแต่ยังอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

หลักสูตรการอบรมเครน

หลักสูตรการอบรมเครนหรือปั้นจั่นโดยหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ การอบรมเครนปั้นหรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และหลักสูตรอบรมเครนหรือปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ การอบรมปั้นจั่น อบรม 4 ผู้ เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ แล้ว 4 ผู้นั้นมีอะไรบ้าง ได้แก่ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม กฎหมายได้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อย่างไรก็ตามนายจ้างควรตรวจสอบให้ดีว่าผู้ปฏิบัติงานทำงานกับปั้นจั่นชนิดไหนเพื่อจะได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีใบ certificate ยืนยันหลังผ่านการฝึกอบรมด้วย

อบรมเครนหรือปั้นจั่นเหมาะกับใคร สำคัญอย่างไรบ้าง และมีหลักสูตรไหนบ้าง ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจ หากนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเครนต้องเลือกสถาบันรับอบรมที่เชื่อถือได้ สถาบันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือสถาบันที่รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ