อบรมเครนเหมาะกับใคร สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรไหนบ้าง

อบรมเครนเหมาะกับใคร สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรไหนบ้าง

การอบรมเครนเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับเครนนั้น อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ เรามาพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอันตรายทำให้เกิดการเสียชีวิตเลยทีเดียว การอบรมเครนเหมาะกับใครและองค์กรใดบ้าง มีหลักสูตรอย่างไร เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน รวมถึงความสำคัญในการอบรมเครนด้วยเช่นเดียวกัน อบรมเครนหรือปั้นจั่นเหมาะกับใครเหมาะกับองค์กรไหนบ้าง การอบรมเครนหรือปั้นจั่น หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครนเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขึ้นได้เสมอ ดังนั้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจไม่คาดคิดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด อบรมเครนมีความสำคัญอย่างไร เครนหรือปั้นจั่นนั้นเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก นิยมใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หน้าที่คือใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยใช้รอกหรือเสาตรงเป็นหลัก พนักงานจะต้องมีการอบรมเครนก่อนเริ่มใช้งานทุกคนเนื่องจากเครนเป็นเครื่องจักรที่มีอันตรายมีขนาดใหญ่มักใช้ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตันเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักส่งผลเสียเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแต่ยังอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน หลักสูตรการอบรมเครน หลักสูตรการอบรมเครนหรือปั้นจั่นโดยหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ การอบรมเครนปั้นหรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และหลักสูตรอบรมเครนหรือปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ การอบรมปั้นจั่น อบรม 4 ผู้ เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ แล้ว 4 ผู้นั้นมีอะไรบ้าง ได้แก่ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม กฎหมายได้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อย่างไรก็ตามนายจ้างควรตรวจสอบให้ดีว่าผู้ปฏิบัติงานทำงานกับปั้นจั่นชนิดไหนเพื่อจะได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีใบ certificate ยืนยันหลังผ่านการฝึกอบรมด้วย อบรมเครนหรือปั้นจั่นเหมาะกับใคร สำคัญอย่างไรบ้าง และมีหลักสูตรไหนบ้าง…

ตัวกรองอากาศ คืออะไร มีกี่ประเภท ดูแลรักษาอย่างไร

ตัวกรองอากาศ คืออะไร มีกี่ประเภท ดูแลรักษาอย่างไร

ประเทศไทยของเราอย่างที่ทราบกันดีว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงในฤดูร้อน จึงทำให้มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว หากไม่มีเครื่องปรับอากาศเข้ามาช่วย เราไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าคนไทยจะอยู่กันอย่างไร เครื่องปรับอากาศนั้นไม่ได้มีหน้าที่ให้ความเย็นอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่ช่วยให้อากาศออกมาสะอาดคงหนีไม่พ้นตัวกรองอากาศหรือ Air filter Air filter คือ ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ มีไว้สำหรับกรองอากาศที่ถูกปล่อยออกมาในห้องก่อนเราจะหายใจเข้าไปดังนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นกรองอากาศหรือตัวกรองอากาศให้มากกว่าเดิม เราทุกคนควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครื่องปรับอากาศ มีไว้สำหรับดักจับสิ่งสกปรกภายในห้องที่เข้ามาในแอร์ ก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนั้น อากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศจะต้องสะอาดแต่จะสะอาดมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศหรือตัวกรองอากาศเป็นหลัก ตัวกรองอากาศเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้ 1.ตัวกรองอากาศแบบหยาบ สำหรับตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศแบบหยาบมีไว้สำหรับดักจับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นการกรองในชั้นแรก เราสามารถล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบหยาบเองได้หรือทำไม่เป็นก็สามารถจ้างช่างมาล้างให้ 2.ตัวกรองอากาศแบบละเอียด ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองแบบละเอียด มีไว้สำหรับการดักจับฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กที่หลุดรอดออกมาจากแผ่นกรองหยาบอนุภาคขนาดเล็กจะเข้ามาถูกกรองละเอียดอีกทีในตัวกรองอากาศแบบละเอียด ประสิทธิภาพในการกรองจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวกรองแบบละเอียด หากคุณซื้อเครื่องปรับอากาศมาดีแต่ปรากฏว่าแอร์ฟิลเตอร์ไม่มีคุณภาพก็ไม่ช่วยทำให้อากาศดีขึ้น   การดูแลรักษาแผ่นกรองหยาบหรือตัวกรองอากาศแบบหยาบเราสามารถล้างทำความสะอาดได้เองหรือจ้างช่างมาล้างให้แต่ถ้าเป็นแอร์ฟิลเตอร์แบบละเอียดจะต้องทำการเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนด  เราขอทิ้งท้ายในเรื่องของการเลือกซื้อตัวกรองอากาศหรือ Air filter ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ ดูว่าสามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่ พยายามเลือกยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นเดียวกัน เลือกตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง พิจารณาจากคุณสมบัติ โดยเฉพาะตัวกรองอากาศแบบละเอียดถ้าเลือกผิดก็ไม่ช่วยทำให้อากาศในห้องดีขึ้น สำหรับเรื่องของราคาแนะนำให้พิจารณาที่คุณภาพเป็นหลักเพราะหลายๆ คนให้ความสำคัญเรื่องของราคา มากจนเกินไป ราคาถูกอาจทำให้ตัวกรองอากาศไม่มีคุณภาพได้ การเลือกที่คุณภาพทำให้คุณซื้อครั้งเดียว ไม่ต้องซื้อหลายๆ ครั้งคุ้มค่ามากกว่า

สารประกอบน้ำตาลที่ฆ่ามะเร็งได้

สารประกอบน้ำตาลที่ฆ่ามะเร็งได้

ใครพอจะมีความคิดที่ว่าเซลล์ของโรคมะเร็งเติบโตในน้ำตาลซึ่งผมเองก็ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว เขาว่ากันตั้งแต่ราวตอนการพิมพ์งานในปี 1924 ของ ดร. Otto Warburg’s ในสาขานักชีววิทยาด้านเซลล์ แบบทำให้วงการแพทย์ที่วิจัยเรื่องนี้ จำเป็นสร้างสมมติฐานว่าการโตของโรคมะเร็งได้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการที่เซลล์ของโรคมะเร็งได้แปลงเดกซ์โทรสเป็นพลังงานจำนวนมาก โดยไม่ใช้อ็อกซิเจน เป็นการรับรองที่น่าแปลกใจเล็กน้อย เพราะเหตุว่าพวกเรารู้ดีว่าเซลล์ที่แข็งแรงสร้างพลังงานโดยการเปลี่ยนกรดชนิดหนึ่ง เมื่อทำการผสมกับอ็อกซิเจนแล้ว ด้านในไมโทคอนเดรียของเซลล์ที่แข็งแรง เนื่องด้วยเซลล์ของมะเร็งไม่ออกซิไดส์กรด Warburg มีความคิดว่าโรคมะเร็งควรจะถูกพินิจพิเคราะห์ ความไม่ปกติสำหรับการปฏิบัติงานของไมโตคอนเดรีย อาจจะดูมีศัพท์ที่ใช้เรียกทางการแพทย์ที่ฟังแล้วไม่คุ้นหูกันหน่อยนะครับ  แต่ว่าไปนี่ไม่ใช่กระบวนการทำงานของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งมีเหตุที่เกิดจากการกลายพันธุ์ระดับยีน ดังเช่นว่า ที่เกิดในยีน BRCA1 แล้วก็ BRCA2 แม้ว่าเซลล์ที่แข็งแรงและก็เซลล์ของมะเร็งจะแปลงของกินของมันเป็นพลังงานในหลาย ๆ กระบวนการทำงานของโครงสร้างของเซลล์นั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ในอดีต โรคนี้จึงเป็นโรคที่น่ากลัวกว่ากลุ่มโรคร้ายแรงอีกหลายโรคเป็นอย่างมาก  จนในยุคปัจจุบันนี้ได้มีผลงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University กรุ๊ปนักค้นคว้าได้ตั้งมุมมองหลาย ๆ แนวทางสำหรับในการหลอกเซลล์มะเร็งเพื่อให้มันโตช้ามากยิ่งขึ้น และก็ทำให้มันฆ่าตัวมันเองได้ด้วย พวกเขาเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในสายโพลีเปปไทด์ที่แตกต่างจากปกติ เป็นเซลล์มะเร็งในน้ำตาลรวมทั้งโปรตีนมาไว้ร่วมกันเพื่อรักษาตัวพวกมันเองไว้ เมื่อเซลล์พวกนี้ได้ถูกให้ บิวทิเลต (เกลือ) กับคาร์โบไฮเดรต (มีน้ำตาล) การเติบโตของพวกมันจะช้าลง สำหรับการตัดทางเดินอาหารของโรคมะเร็งด้วยยาที่เกี่ยวโยงกันนี้เป็นวิธีที่ช้วยฆ่าเซลล์มะเร็งไปในตัว โดยในครั้งนี้ทางนักค้นคว้าได้ผลิตโมเลกุลลูกผสม ที่ทำมาจากน้ำตาลเชิงเดียวแล้วก็ n-butyrate ด้วยเหตุว่าเซลล์ของมะเร็งดูดซับน้ำตาลในทันทีทันใด เซลล์เหล่านี้จะเข้าไปในโมเลกุลใหม่เพื่อทำหน้าที่ในการก่อกวนการทำงานของโครงสร้างรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถจะควบคุมการแตกตัวออกได้จนในที่สุดตัวเซลล์มะเร็งก็จะตายไปในที่สุดแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดใดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะตัวร่างกายของคนเราเองก็จะไม่สามารถที่จะรับกับสารเคมีเหล่านั่นได้อีกเช่นเดี่ยวกันไปด้วย เพราะในเวลาที่เราให้สารประกอบตัวนี้เข้าไปในกระแสเลือดแล้ว…