ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อทำเลสิก

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อทำเลสิก

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า การที่คนเรานั้นมีปัญหาสายตาผิดปกตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก เพราะทำให้ดำเนินชีวิตได้ยากมากยิ่งขึ้น เมื่อมีภาวะสายตาผิดปกติเกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษา วิธีการรักษาที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมาก ๆ นั่นก็คือ การทำเลสิก โดยเลสิก จะเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการใช้เครื่องในการแยกชั้นของกระจกตาด้วยเลเซอร์ เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปรับความโค้งของกระจกตาให้กลับมามีค่าสายตาที่ปกติอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้รักษาผู้ที่อยู่ในภาวะสายตาผิดปกติแบบถาวรได้ เช่น ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น-ยาวตั้งแต่กำเนิด สายตาเอียง หรือผู้ที่มีปัญหาสายตาตามอายุ  ผลข้างเคียงของการทำเลสิก ที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง    แม้ว่าการทำเลสิกจะช่วยในเรื่องของการรักษาตาให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ เมื่อได้รับการรักษาแล้ว เลสิกก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา หรือภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย ซึ่งทั้งนี้ผลข้างเคียงในการรักษานั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อย โดยผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากการทำเลสิกก็มีดังต่อไปนี้  1. การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ในส่วนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ต่ำมาก เพราะหลังจากที่แผลหายดีแล้ว ก็จะพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในตานั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากผู้ที่ไม่เคยได้ทำเลสิกเลย  2. มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในช่วงกลางคืน หรือการมองเห็นในที่มืด โดยผู้ป่วยจะมีการมองเห็นแสงไฟเป็นแฉกกระจายออกไปจ้าจนเกิดความบดบังสิ่งอื่น ๆ ทำให้โดยรอบ หรือมีการมองเห็นแสงไฟที่เป็นวงฝ้ารอบดวงไฟ ปัญหาในเรื่องนี้สามารถที่จะพบได้เป็นปกติหลังจากที่ได้เข้ารับการผ่าตัดใหม่ ๆ ในเวลาต่อมาอาการเหล่านี้ก็จะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือน้อย และไม่ทำให้เกิดปัญหา ซึ่งทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการรักษาบางรายอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ถาวรมีโอกาสน้อยกว่า 1% เท่านั้นเอง  3. มีอาการตาแห้ง ปกติแล้วเมื่อผู้ป่วยได้ทำเลสิกนั้น หลังจากการผ่าตัดในช่วงแรก ๆ ผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดอาการตาแห้งขึ้นได้ อาจจะมีอาการตาแห้งลงมากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้อาการตาแห้งก็จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น …