ตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศ คืออะไร มีกี่ประเภท ดูแลรักษาอย่างไร

ประเทศไทยของเราอย่างที่ทราบกันดีว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงในฤดูร้อน จึงทำให้มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว หากไม่มีเครื่องปรับอากาศเข้ามาช่วย เราไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าคนไทยจะอยู่กันอย่างไร เครื่องปรับอากาศนั้นไม่ได้มีหน้าที่ให้ความเย็นอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่ช่วยให้อากาศออกมาสะอาดคงหนีไม่พ้นตัวกรองอากาศหรือ Air filter

Air filter คือ ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ มีไว้สำหรับกรองอากาศที่ถูกปล่อยออกมาในห้องก่อนเราจะหายใจเข้าไปดังนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นกรองอากาศหรือตัวกรองอากาศให้มากกว่าเดิม เราทุกคนควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครื่องปรับอากาศ มีไว้สำหรับดักจับสิ่งสกปรกภายในห้องที่เข้ามาในแอร์ ก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนั้น อากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศจะต้องสะอาดแต่จะสะอาดมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศหรือตัวกรองอากาศเป็นหลัก

ตัวกรองอากาศเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้

1.ตัวกรองอากาศแบบหยาบ

สำหรับตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศแบบหยาบมีไว้สำหรับดักจับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นการกรองในชั้นแรก เราสามารถล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบหยาบเองได้หรือทำไม่เป็นก็สามารถจ้างช่างมาล้างให้

2.ตัวกรองอากาศแบบละเอียด

ตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองแบบละเอียด มีไว้สำหรับการดักจับฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กที่หลุดรอดออกมาจากแผ่นกรองหยาบอนุภาคขนาดเล็กจะเข้ามาถูกกรองละเอียดอีกทีในตัวกรองอากาศแบบละเอียด ประสิทธิภาพในการกรองจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวกรองแบบละเอียด หากคุณซื้อเครื่องปรับอากาศมาดีแต่ปรากฏว่าแอร์ฟิลเตอร์ไม่มีคุณภาพก็ไม่ช่วยทำให้อากาศดีขึ้น  

การดูแลรักษาแผ่นกรองหยาบหรือตัวกรองอากาศแบบหยาบเราสามารถล้างทำความสะอาดได้เองหรือจ้างช่างมาล้างให้แต่ถ้าเป็นแอร์ฟิลเตอร์แบบละเอียดจะต้องทำการเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนด  เราขอทิ้งท้ายในเรื่องของการเลือกซื้อตัวกรองอากาศหรือ Air filter ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ ดูว่าสามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่ พยายามเลือกยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นเดียวกัน เลือกตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง พิจารณาจากคุณสมบัติ โดยเฉพาะตัวกรองอากาศแบบละเอียดถ้าเลือกผิดก็ไม่ช่วยทำให้อากาศในห้องดีขึ้น สำหรับเรื่องของราคาแนะนำให้พิจารณาที่คุณภาพเป็นหลักเพราะหลายๆ คนให้ความสำคัญเรื่องของราคา มากจนเกินไป ราคาถูกอาจทำให้ตัวกรองอากาศไม่มีคุณภาพได้ การเลือกที่คุณภาพทำให้คุณซื้อครั้งเดียว ไม่ต้องซื้อหลายๆ ครั้งคุ้มค่ามากกว่า